Företaget

Vi är den lokala operatören som bryr sig om sina kunder!

Teknikbyrån grundades redan 2002 och har byggt, installerat och driftsatt egna fiber och kopparbaserade bredbandsnät. Vi har sedan 2005 levererat egna och andras tjänster i de nät vi byggt. Vi kan hela kedjan från ax till limpa. Det gör att vi levererat driftsäkra, snabba och prisvärda tjänster och tagit totalansvar för byggnationen av näten och dess tjänster.

För att kunna förbinda de nät vi byggt med Internet och andra tjänsteleverantörer driver vi ett eget redundant höghastighetsnät. Nätets alla delar och även områdesnätet övervakas dygnet runt av vår driftpersonal som vid störningar vidtar åtgärder under årets alla dagar.

Vår målsättning är att jobba med de bästa och främsta i branschen.

Under 2014 förvärvades Teknikbyrån av IP-Only och ingår sedan dess som en del av IP-Only. Arbete pågår med att integrera verksamheten. Detta gör att vi inte längre nybygger fibernät utan detta sker framgent genom IP-Only.