Spam

Skräppost eller spam är oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller utskick av datorvirus via elektroniska medier, vanligast förekommande i e-post. På engelska förekommer även synonymerna UCE (unsolicited commerical e-mail, “oönskad kommersiell e-post”) och UBE (unsolicited bulk e-mail, “oönskade massutskick av e-post”). Svenska datatermgruppen rekommenderar skräppost, men accepterar även spam som låneord.

För att skydda sig mot spam behöver man ett spamskydd. En del mailprogram har redan ett spamskydd inbyggt, då har man fått bra hjälp redan från början. Är du tveksam på om ditt mailprogram har ett spamskydd, kan du hämta hem ett skydd kostnadsfritt via Internet.

Spamfighter är exempel på ett program som vi varmt rekomenderar.