Driftinformation

2019-01-17 Återigen är det strömavbrott på flera håll i skärgården vilket påverkar fiberförbindelserna. Vi hänvisar i första hand till elleverantörens hemsida för närmare information om när strömmen återkommer.

2019-01-03 Älgå, Svartsö, Mjölkön, Edö, Vättersö, Ingmarsö, Äpplarö, Finnhamn, Husarö, Skeppsdal och Bammarboda är fortfarande strömlösa. Vi hänvisar i första hand till E.ON:s avbrottsinformation för aktuell information om när strömmen kan förväntas åter.

2019-01-03 Vi har fått tillbaka ström till Linanäs/Södra Ljusterö vid 11:40.

2019-01-03 Fortsatt avbrott på många håll i skärgården och även på fastlandet. En del hushåll har fått tillbaka strömmen men flera noder i nätet saknar fortfarande ström.

2019-01-02 Avbrott i stora delar av skärgården på grund av strömavbrott efter nattens oväder. E.ON har ännu ingen klartid för när strömmen är tillbaka. Vi har även avbrott i Åkersberga och norra Vallentuba till följd av avbrotten.