Driftinformation

2018-07-27 Det har varit återkommande problem för vissa kunder anslutna till vår nod i Svinninge. Detta problem är nu avhjälpt efter en uppgradering.

2018-07-17 Fiberavgrävning i Åkersberga. Österåkers Stadsnät arbetar med reparation men arbetet kommer troligen ta större delen av natten, eventuellt en bit in under morgondagen onsdag.

2018-07-12 Vi har märkt av flertal kortare strömavbrott i olika områden, bland annat orsakade av åska. Har ditt bredband slutat fungera i samband med strömavbrott är det alltid en bra idé att starta om din egen utrustning innan du gör en felanmälan.