Driftinformation

2018-06-14 09:00 – 14:00 Avbrott för kunder i Täljö, Runö och Hagby. Österåkers Stadsnät flyttar kablar på grund av byggnation.

2018-06-21 10:00 – 15:00 Några kortare avbrott för kunder i skärgården då Österåkers Stadsnät bygger om strömförsörjningen till en fördelningsnod.

2018-06-29 00:00 – 06:00 Stokab utför fiberarbete på grund av Roslagsbanans ombyggnad. Detta medför avbrott till Rydbo under natten.