Abuse

Har du råkat ut för något obehagligt på nätet? Tyvärr händer det ibland, precis som i samhället i stort. Om du har råkat ut för det är det viktigt att du talar om det för den internetleverantör det gäller, så att de kan hjälpa dig. Det du oftast behöver är IP-adressen eller hostnamnet som användaren i fråga har. Detta finns i e-brevhuvud eller i loggfiler från brandväggar eller annan säkerhetsprogramvara. För att ta reda på vilken leverantör som har ett IP-nummer kan du gå in på:

www.ripe.net (Europa, Mellanöstern och delar av Afrika)
www.arin.net (Amerika, Karibien och delar av Afrika)
www.apnic.net (Asien)

Är ärendet polisiärt ska du också göra en polisanmälan, se www.polisen.se för mer information.

Vanligtvis finns adressen abuse@domännamn (exempelvis abuse@teknikbyran.com) där du kan anmäla överträdelser hos den aktuella internetleverantören. Om inte det fungerar kan du prova postmaster@domännamn. Det är viktigt att du skickar med fullständiga loggfiler eller brevhuvud (header) för att kunna spåra den skyldige (som får en varning eller blir avstängd). Är tilltaget riktigt grovt bör du komplettera med en polisanmälan.

Teknikbyrån arbetar skyndsamt med alla inkomna abuseärenden. För att säkerställa att ett abuseärende blir hanterat på rätt sätt ber vi om att du alltid använder vår abuseadress abuse@teknikbyran.com. Se till att beskriva händelsen så detaljerat som möjligt och med datum och tidsangivelser.

Konsumentverket har information om vilka lagar och regler som gäller på Internet. Du kan också läsa på regeringens webbplats.

Teknikbyrån värderar våra kunders integritet högt och lagrar därför inga uppgifter längre än absolut nödvändigt för att leva upp till de krav som ställs på oss av våra kunder, operatörer och PTS. Vissa uppgifter är vi tvungna att lagra under en kort period för att kunna sköta debitering av våra kunder, och för att kunna utreda incidenter såsom attacker, intrång och phishing.

Begäran av uppgifter

Vill du begära ut uppgifter om någon av våra abonnenter, vänligen använd detta formulär.